കറുത്ത മുന്തിരികൾ 2

Malayalam Kambikathakal കുശലാന്വേഷങ്ങൾക് ശേഷം ഒരു കൈലിയും ഉടുത്തു ഞാൻ കോലായിൽ ഇരുന്നു… അവിടിരുന്നാൽ അപ്പുറത്തെ ഭവാനി ചേച്ചി അളക്കുന്ന കാണാം… വയസ് കുറച്ചായെങ്കിലും ഒരു മാദക റാണിയാണ് ഇപ്പോഴും. ഭർത്താവ് ഭാസ്കരൻ ആർമിയിലാണ്.. കളി എങ്ങിനെ നടക്കുന്നു ആവൊ.. എന്നാലും നാലു കുട്ടികൾ ഉണ്ട്.. ഒക്കെ ഓരോ രൂപം ഒന്നിനും ഒരു യോജിപ്പില്ല പലരുടെയും … Read the rest